header foto header foto header foto header foto
 

Bestuur

Bestuur
Wibo van der Meulen Kunee Voorzitter Algemeen bestuur, Externe Stakeholders, Waarborgen business model, Voorlichting commissie, Gedragscode. Verantwoordelijk voor de commissies: Communicatie en Persvoorlichter, Vertrouwenspersoon, Gedrag en vertrouwen
Colinda Bennes Secretaris Correspondentie Almeerse HC, Juridische toetsen, Bestuur ondersteuning, Strafadvies, Externe Stakeholder (Seahoc). Verantwoordelijk voor de commissies: Bedriijfsbureau, Personeelszaken (HR), Ledenadministratie, Tucht, LISA contactpersoon
Robert Peek Penningmeester Bewaken financien, Begroting en rapportages, Financiele voorstellen. Verantwoordelijk voor de commissies: Financiele Administratie, commissie-Penningmeesters, Contributies en het Externe administratie kantoor
Joris Geerdes Commercie Commercieel: Horeca, Accommodati en Partnerschappen. Verantwoordelijk voor de commissies: Bar, Accommodatie, Sponsoring, Marketing, Vrienden van de Almeerse, Tucht
Vivian Cheung Sociaal en Maatschappelijk Maatschappelijk en Sociaal: Uitdragen clubcultuur, Maatschappelijk positioneren, Vrijwilligersbeleid.
Natasja Burdorf Breedtesport Verantwoordelijk voor de breedtesport
Sebastiaan Bezemer Tophockey Tophockey (Senioren en junioren). Verantwoordelijk voor de Medische commissie en de Technisch Manager
René van 't Hooft Sponsoring & Partnerships
Ronald Gabel Bestuursondersteuning Breedtehockey Senioren Ondersteuning Bestuur LISA Beheer
Natasja Burdorf Vice Voorzitter Vice voorzittertaken, Breedtehockey. Verantwoordelijk voor de commissies: Technische Commissie (TC), Arbitrage, Zaalhockey, ParaHockey, Keepers, Materialen, LCO's, wedstrijdsecretariaten en wedstrijdtafel