header foto header foto header foto header foto
 

Bestuur

Bestuur
Rob Bakker Voorzitter Algemeen bestuur, Externe Stakeholders, Waarborgen business model, Voorlichting commissie, Gedragscode. Verantwoordelijk voor de commissies: Communicatie en Persvoorlichter, Vertrouwenspersoon, Gedrag en vertrouwen
Joris Geerdes Secretaris Correspondentie Almeerse HC, Juridische toetsen, Bestuur ondersteuning, Strafadvies, Externe Stakeholder (Seahoc). Verantwoordelijk voor de commissies: Bedriijfsbureau, Personeelszaken (HR), Ledenadministratie, Tucht, LISA contactpersoon
Robert Peek Penningmeester Bewaken financien, Begroting en rapportages, Financiele voorstellen. Verantwoordelijk voor de commissies: Financiele Administratie, commissie-Penningmeesters, Contributies en het Externe administratie kantoor
Commer de Geus Vice Voorzitter Vice voorzittertaken, Breedtehockey. Verantwoordelijk voor de commissies: Technische Commissie (TC), Arbitrage, Zaalhockey, G-Hockey, Keepers, Materialen, LCO's, wedstrijdsecretariaten en wedstrijdtafel
Wibo van der Meulen Kunee Bestuurslid Horeca & Accommodatie, Partnerschappen. Verantwoordelijk voor de commissies: Bar, Accommodatie, Spronsoring, Marketing, Vrienden van de Almeerse
Hanneke Broos Bestuurslid Uitdragen clubcultuur, Maatschappelijk positioneren, Vrijwilligersbeleid. Verantwoordelijk voor de commissies: Supportersclub, Evenementen. Ledenwerving en ledenbehoud, Vrijwilligers, Traditie en historie en Toernooien.