header foto header foto header foto header foto
 

Bestuur

Bestuur
Wibo van der Meulen Kunee Voorzitter Algemeen bestuur, Externe Stakeholders, Waarborgen business model, Voorlichting commissie, Gedragscode. Verantwoordelijk voor de commissies: Communicatie en Persvoorlichter, Vertrouwenspersoon, Gedrag en vertrouwen
Colinda Bennes Secretaris Correspondentie Almeerse HC, Juridische toetsen, Bestuur ondersteuning, Strafadvies, Externe Stakeholder (Seahoc). Verantwoordelijk voor de commissies: Bedriijfsbureau, Personeelszaken (HR), Ledenadministratie, Tucht, LISA contactpersoon
Robert Peek Penningmeester Bewaken financien, Begroting en rapportages, Financiele voorstellen. Verantwoordelijk voor de commissies: Financiele Administratie, commissie-Penningmeesters, Contributies en het Externe administratie kantoor
Commer de Geus Vice Voorzitter Vice voorzittertaken, Breedtehockey. Verantwoordelijk voor de commissies: Technische Commissie (TC), Arbitrage, Zaalhockey, G-Hockey, Keepers, Materialen, LCO's, wedstrijdsecretariaten en wedstrijdtafel
Joris Geerdes Commercie Commercieel: Horeca, Accommodati en Partnerschappen. Verantwoordelijk voor de commissies: Bar, Accommodatie, Sponsoring, Marketing, Vrienden van de Almeerse, Tucht
Vivian Cheung Sociaal en Maatschappelijk Maatschappelijk en Sociaal: Uitdragen clubcultuur, Maatschappelijk positioneren, Vrijwilligersbeleid.