header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 

Corona FAQ

Verantwoord hockeyen seizoen 2021-2022

 update 25 aug 2021


Binnenkort gaat de competitie weer beginnen en de voorbereidingen zijn in volle gang. Als club zijn wij daar heel blij mee, er mag weer publiek komen en de bar is open. Dit willen we graag zo houden dit seizoen maar we hebben nog steeds te maken met de richtlijnen vanuit Rijksoverheid, Gemeente, NOC-NSF, KNHB.


We rekenen erop dat iedereen (spelers, begeleiders, vrijwilligers, ouders en toeschouwers) zijn/haar eigen verantwoordelijk neemt en zich houdt aan de opgestelde richtlijnen. En we verzoeken je om je zoveel als mogelijk te houden aan adviezen. 


Met onderstaande FAQ willen we die richtlijnen en adviezen wat duidelijker maken. 


Wat zijn de basisregels ook alweer ? 

 1. Was vaak en goed je handen
 2. Houd 1.5 meter afstand van anderen
 3. Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen
 4. Zorg voor voldoende frisse lucht

Is publiek weer toegestaan bij trainingen en wedstrijden?

Gelukkig is publiek weer van harte welkom maar moet zich wel aan de richtlijnen houden. Dus blijf op 1.5 meter als je ouder bent dan 12 jaar en niet tot 1 huishouden behoort.  Registreer je bezoek op www.almeerse.nl/registratie of middels de QR code op de posters op ons club complex


Moet ik mij als speler/coach/begeleider van Almeerse op ons complex  ook registreren?

Nee dat hoeft niet. Wij kunnen als club meewerken aan een eventueel bron- en contactonderzoek door middel van het bijgehouden trainings-of wedstrijdschema.


Is de bar open ? 

De bar is open maar ook daar gelden richtlijnen. Blijf op 1.5 meter afstand en probeer zoveel mogelijk je consumpties zittend te genieten. Op het gehele complex, dus ook in het clubhuis, op de balkons en daarbuiten moeten we 1.5 meter afstand houden. Uitzondering alleen voor kinderen jonger dan 12 jaar en leden van 1 huishouden.


Hoeveel mensen mogen er op het complex komen?

Daar is geen restrictie op mits iedereen nog 1.5 meter afstand kan houden. Lukt dat niet, dan geldt er een mondkapjesplicht.


Zijn deze regels voor alle hockeyclubs hetzelfde?

Nee, wij zien verschillen in richtlijnen bij andere clubs. Dit kan te maken hebben met andere gemeentelijke richtlijnen. Kijk dus altijd even goed naar de website van de club waar je moet spelen of gaat bezoeken. Lees en handel ook naar de richtlijnen en adviezen die op hun club complex staan.


Moeten kinderen en trainers/begeleiders afstand houden van elkaar?

Volwassen trainers en begeleiders moeten altijd 1.5 meter afstand houden tot elkaar en tot kinderen. Echter, in dat advies, heeft het RIVM rekening gehouden dat dit voor sommige gevallen lastig kan zijn ; een kind dat zich in het veld pijn heeft gedaan heeft meer aan een pleister en een knuffel dan aan een begeleider die afstand houdt.


Moet ik als scheidsrechter 1.5 meter afstand houden van de spelers in een wedstrijd?

Probeer dat waar dat kan zeker te doen. 


Moeten we in de rust 1.5 meter afstand houden?

Het is zo dat tijdens de wedstrijd spelers geen afstand hoeven te houden (nou ja, 5 meter bij een vrije slag ;-) maar daarbuiten wel. Dus hoe gek het ook klinkt, vanaf 12 jaar moet je 1.5 meter afstand houden voor, na en in de rust van een wedstrijd.


Mag ik juichen als ik gescoord heb?

Zeker, heel hard. Maar probeer het lichamelijk contact te vermijden.


Ik heb (lichte) klachten zoals verkoudheid of koorts. Wat moet ik doen?

Bij verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen of keelpijn) mag je niet naar de training of wedstrijd. Blijf thuis en laat je gratis testen. Blijf  thuis totdat je de uitslag weet.


Ik ben positief getest, wat moet ik doen?

Blijf thuis en volg de aanwijzingen van de GGD. Als die adviseren dat je in quarantaine moet, blijf je thuis en neem je niet deel aan wedstrijden en/of trainingen. De GGD geeft aan wanneer je weer uit quarantaine mag.

Informeer je trainer/coach over je quarantaine en neem ook contact op met 

[email protected]  Meld daar even je naam, team en de situatie zodat de club op de hoogte is. Dit e-mailadres mag je ook delen met de GGD als zij contact met de Almeerse Hockeyclub willen.


Een van mijn spelers heeft het advies gekregen in quarantaine te gaan. Hij/zij heeft geen klachten en is erg goed. Mag deze speler als uitzondering toch meedoen aan wedstrijden en/of trainingen?

De Almeerse Hockeyclub en de KNHB adviseert dwingend alle overheids adviezen op te volgen. In dit geval gaat de betrokken speler in quarantaine en kan hij/zij gedurende die periode niet deelnemen aan wedstrijden en trainingen.


Iemand in mijn team is positief getest op corona, wat nu?

Bij een positieve test binnen een team, bepaalt de GGD op basis van bron- en contactonderzoek de gevolgen voor de rest van het team. Als hockeyers tijdens een (oefen)wedstrijd of training niet meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een andere persoon verblijven, wat in de regel zo is, dan zal de GGD teamgenoten zien als ‘overige niet nauwe contacten’. Deze spelers mogen blijven deelnemen aan wedstrijden en trainingen maar moeten hun gezondheidssituatie goed in de gaten houden en thuis blijven zodra een van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first, neem je verantwoordelijkheid!


Ik was scheidsrechter bij een (oefen)wedstrijd en nu hoor ik dat een van de spelers positief getest heeft op het coronavirus. Wat moet ik doen?

De GGD zal op basis van bron en contactonderzoek de positief geteste speler aangeven welke regels gaan gelden voor contacten die voortkomen uit het bron- en contactonderzoek zoals de teamgenoten van de speler. Over het algemeen verblijven scheidsrechters tijdens een wedstrijd veel minder dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een speler en zal de GGD scheidsrechters zien als "overige niet nauwe contacten”. Je hoeft als scheidsrechter dus niet in quarantaine en als je als scheidsrechter tijdens de wedstrijd, waar kan, de afstand bewaakt, dan loop je ook weinig risico. Bewaak wel altijd je gezondheidssituatie goed en blijf thuis zodra één van de door de overheid genoemde klachten optreedt. Daarbij geldt: safety first en neem je verantwoordelijkheid!


Kunnen we carpoolen als we uit moeten spelen?

Ja, dat mag maar het advies is dat personen uit meerdere huishoudens vanaf 13 jaar een mondkapje dragen.


Mogen kleedkamers gebruikt worden?

Ja, dat mag weer. Uiteraard wel met de inachtneming van de basismaatregelen, zoals de 1.5 meter afstand. Als club adviseren we dat je de teambespreking buiten in de open lucht doet om zo de tijd in de kleedkamer zo kort mogelijk te houden.


Mag ik alweer douchen?

Ja er kan weer in alle kleedkamers gedoucht worden, wel op 1.5 meter van elkaar


Wat kunnen we nog meer doen om besmettingen te voorkomen?

Als club adviseren we:

 • de tegenstander en bezoekend publiek te wijzen op de registratie
 • om je thuis om te kleden voor de training en wedstrijd
 • om voorbesprekingen buiten te houden
 • cornermaskers in de rust en na de wedstrijd zoveel mogelijk schoon te maken met desinfectant
 • om niet te drinken uit elkaars bidon
 • je eigen fluit te gebruiken en er niet één te lenen of uit te lenen.

Als je geen eigen fluit hebt kan je die hier bestellen: https://www.hockeycentre.nl/collections/accessoires-fluiten)

 • jongste jeugd geen fruit beurten in te stellen
 • houd ook in de dugout 1.5 meter afstand als dat kan
 • check de site van de club waar je naar toe gaat bij een uitwedstrijd op richtlijnen en volg die op

Tot slot 


Help elkaar bij het naleven van deze richtlijnen en adviezen. We rekenen op jullie begrip, verantwoordelijkheid en medewerking.  Mochten er nog vragen zijn omtrent deze richtlijnen kan je die altijd stellen aan  [email protected]


Laten we er een sportief, gezellig en veilig seizoen van maken,

Bestuur Almeerse Hockeyclub