header foto header foto header foto header foto header foto
 

Contributie

De contributies (en eenmalig inschrijfgeld nieuwe leden) voor het seizoen 2022-2023 zijn vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van  30 juni 2022:

Contributies seizoen 2022-2023
Senioren                                               € 405,=   (Trainingslid € 220,=)
Veteranden zondag (eerste 14 spelers)                  € 405,=   ( Speler 15-20 € 35,= KNHB)
Veterinnen Dinsdag                                    € 335,=
Trim- / Mammiehockey                                   € 230,=
ABC - Jeugd                                            € 365,=   (Trainingslid € 220,=)
Hockeytoeslag ABC Top                                            € 180,=
Hockeytoeslag D Top +ABCD 2e teams
€ 120,=
Hockeytoeslag ABCD 2e teams geen top € 60,=
D- Jeugd                                               € 340,=  (Trainingslid € 220,=)
E-Jeugd                                                € 290,=
F-Jeugd                                                € 225,=
V-Jeugd / Funkey Hockey                               € 165,=
ParaHockey                                             € 195,=   (Trainingslid € 110,=)
Vrienden van de Almeerse                              € 120,=
Inschrijfkosten
Inschrijfkosten Senioren                               € 25,=
Inschrijfkosten  Jeugd                                € 75,=
Kortingen
Studenten- & Jong Seniorenkorting                      € 100,=
Gezinsmaximum                                          € 1194,=
Vrijwilligersborg                                       € 60,=   
Kosten aanmaning
Kosten aanmaning > 30 dagen                            €  10,=
Kosten aanmaning > 60 dagen                           € 15,=
Kosten aanmaning > 90 dagen                           € 25,=

Hoe zien de contributiedata in dit seizoen eruit?

 • Eind juli - Incasso 1e termijn
 • Eind augustus - Incasso 2e termijn (Indien gekozen
 • Eind september - Incasso 3e termijn (Indien gekozen)
 • Eind oktober - Incasso 4e termijn (Indien gekozen) + Incasso hockeytoeslag (Indien in aanmerking)
 • Eind november - Incasso 5e termijn (Indien gekozen)
 • Eind december - Incasso 6e termijn (Indien gekozen) + Zaalhockey 1e termijn (Indien in aanmerking)
 • Eind januari - Incasso 7e termijn (Indien gekozen) + Zaalhockey 2e termijn (Indien in aanmerking)
 • Eind februari - Incasso 8e termijn (Indien gekozen)
 • Eind maart - Incasso 9e termijn (Indien gekozen)
 • Eind april - Incasso 10e termijn (Indien gekozen)

Tussendoor: Facturatie boetes (gele / rode kaarten)

Jong senioren korting (18 t/m 21)
Voor de senioren tussen de 18 en 21 jaar is er een korting van €100,-. Deze korting wordt automatisch berekend. Alleen leden die de volledige contributie als spelend lid betalen, tussen 18 en 21 jaar zijn en het hele jaar lid zijn, hebben recht op de jong seniorenkorting.

Studentenkorting
HBO en WO Studenten kunnen op vertoon van een kopie collegekaart €100,- retour ontvangen. Alleen leden die de volledige contributie als spelend lid betalen (geldt niet voor bovenop de  jong seniorenkorting) en het hele jaar lid zijn, hebben recht op de studentenkorting

Familiekorting
Voor gezinnen geldt een maximale veldcontributie van €1.194,- voor alle gezinsleden woonachtig op hetzelfde adres. Restitutie van contributie op grond van dit gezinsmaximum wordt verrekend op de facturen van het lopend seizoen. Voor gezinnen die op een latere datum dit maximum bereiken kan de familiekorting worden aangevraagd bij de penningmeester via [email protected]
Het gezinsmaximum geldt alleen voor de reguliere veldcontributie, dus niet voor de vrijwilligersborg, het kabouterhockey of een eventuele tophockeytoeslag. Deze worden te allen tijde volledig doorberekend.

Incasso via Stichting Mollie Payments
De incasso vindt plaats via de incassorekening van de Almeerse Hockeyclub van Mollie ("Stichting Mollie Payments"): Incassant ID: NL08ZZZ502057730000 - IBAN: NL44 ABNA 0428 0639 69. Indien u zelf wilt overmaken, dan dient u altijd het volgende rekeningnummer te gebruiken: NL75ABNA0576472247 

V-Hockey
Kinderen van 4 jaar kunnen worden ingeschreven voor het V-Hockey (Funkey Hockey).

Zaalhockey
Zaalhockey is niet verplicht en wordt extra aangeboden. De contributie voor het zaalhockey wordt jaarlijks vastgesteld en om deze reden apart van de reguliere contributies geheven. De tarieven zullen in december / januari in 2 termijnen gefactureerd worden. Indien een zaalteam bij de zaalhockey commissie op eigen verzoek extra zaalhuur inhuurt, zal deze apart gefactureerd worden. De 1-2 combinatieteams die i.o.m. de zaalhockey commissie meetrainen met eerste zaalteam worden apart gefactureerd à €30,- per persoon.
De voorwaarden en de contributie van het zaalhockey zijn te vinden op Almeerse > Hockey > Zaalhockey.

Inschrijfgeld
Bij inschrijving betaalt iedereen (m.u.v. de ParaHockeyers) inschrijfgeld, ook wanneer iemand eerder lid is geweest en opnieuw lid wordt. Inschrijfgeld moet ook worden betaald door personen die eind van het seizoen opzeggen omdat ze nog niet weten in welk team ze het volgend jaar komen en als die duidelijkheid er is toch weer lid worden. Het inschrijfgeld bedraagt €75,- voor de jeugd (jonger dan 18 jaar) en €25,- voor de senioren.

Vrijwilligersborg
Als lid van de Almeerse Hockeyclub betaal je aan het begin van het seizoen € 60,= vrijwilligersborg. Dit bedrag wordt tegelijkertijd met de eerste termijn van de contributie geïncasseerd. Deze borg kan worden terugverdiend door het uitvoeren van twee zogenoemde 'vrijwilligersdiensten' van elk vier uur. Andere opties zijn het fluiten van enkele wedstrijden, het geven van training, het meedraaien in één van de commissies of een bijdrage tijdens een van de vele hockeyfeesten. De vrijwilligersborg kan niet worden terugverdiend door het draaien van meerdere wedstrijdtafeldiensten gedurende de zaalperiode, omdat de vrijwilligersborg gekoppeld is aan het reguliere lidmaatschap op het veld. De teamcorveediensten tellen ook niet mee voor de vrijwilligersborg. Heb je de vrijwilligersborg wel terugverdiend? Dan storten we de € 60,00 terug aan het einde van het seizoen.

Machtiging en termijnbetaling
Heeft u ons gemachtigd dan wordt de contributie geïncasseerd van de (bank)rekening die van het lid bekend is (in opeenvolgende maanden te beginnen eind juli). Het is ook mogelijk de contributie in termijnen te voldoen, standaard is dit in 3 termijnen, de administratiekosten per termijn bedragen van 1,50 euro. 

We gaan uit van de gegevens zoals die in LISA staan. Een machtiging afgeven kan door het machtigingsformulier (zie onder documenten in Inloggen) in te vullen en te mailen naar [email protected]
 
Ook andere kosten welke in relatie staan tot het lidmaatschap zullen worden geïncasseerd.

Betalen per factuur is ook mogelijk. Dit vindt plaats indien wij geen machtiging voor incasso van u hebben ontvangen. De contributie dient in dat geval in 1 termijn uiterlijk 30 dagen na factuurdatum betaald te zijn (derhalve uiterlijk 30 juli) op rekeningnummer NL75ABNA0576472247 ten name van de Almeerse Hockeyclub. Vergeet niet bij de betaling het factuurnummer en lidnummer te vermelden.

De betalingstermijn en aanmaningskosten
Alle facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Indien u een machtiging tot automatische incasso aan ons heeft afgegevenstaat de incassodatum vermeld op de factuur.
 
Bij te late betaling zal de vereniging de volgende aanmaningskosten in rekening brengen:
> 30 dagen na factuurdatum €10,-
> 60 dagen na factuurdatum €15,-
> 90 dagen na factuurdatum €25,-

Deze aanmaningskosten zullen eveneens in rekening worden gebracht indien de automatische incasso niet heeft kunnen plaatsvinden bijvoorbeeld in verband met onvoldoende saldo op moment van incasso.

Ernstig of langdurig geblesseerd: contributie-regeling
Bij ernstige, langdurige blessures kan er in overleg met de penningmeester een regeling worden getroffen over het deels terugkrijgen van de contributie. In alle overige gevallen is er geen restitutie mogelijk.
 
Maatschappelijke betrokkenheid Almeerse
De Almeerse wil een steentje bijdrage aan het mogelijk maken dat jeugdleden kunnen hockeyen waarvan de ouders door omstandigheden de contributie niet (volledig) kunnen betalen. Het bestuur heeft hiervoor spelregels opgesteld. Deze spelregels zijn te lezen in deze bijlage. Vrijstelling kan worden aangevraagd door het aanvraagformulier in te vullen en op te sturen.

Beëindiging lidmaatschap
Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen moeten jaarlijks dit vóór 1 mei doen.
Had je je alleen aangemeld voor het zaalhockey dan eindigt het lidmaatschap op 1 maart, deed je aan veldhockey dan eindigt het lidmaatschap op 30 juni.
Het online opzegformulier vind je nadat je als lid hebt ingelogd bij: Club > Opzegformulier.
Indien men verzuimt om tijdig op te zeggen, verplicht men zich in principe tot het betalen van de contributie voor een volledig jaar. In afwijking op deze regel is het navolgend sanctiebeleid (coulance regeling) goedgekeurd door de ALV:
 • opzeggen tussen 1 mei en 1 juni: €25,-
 • opzeggen tussen 1 juni en 1 juli: €50,-
 • opzeggen tussen 1 juli en 1 augustus: €75,-
 • opzeggen tussen 1 augustus en 1 september: €100,-