header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
 
Algemeen

Woensdag 13 december ALV

Nieuws afbeelding 30-11-2017

 

Woensdag 13 december 2017 is er weer een Algemene Leden Vergadering (ALV). U bent van harte uitgenodigd deze ALV bij te wonen. De ALV zal plaatsvinden in het clubhuis van de Almeerse Hockeyclub. Aanvang: 20:00 uur. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot deze vergadering of onderstaande agenda kunt u contact opnemen met het bestuur via [email protected] . Ook eventuele afmeldingen kunnen aan dit emailadres gericht worden.

Agenda ALV woensdag 13 december 2017

1.Opening
2.Ingekomen stukken
3.Notulen Algemene Ledenvergadering 7 juni 2017
4.Verantwoording seizoen 2016 – 2017
a.Jaarverslag
b.Toelichting op de Jaarrekening
c.Verslag van kascommissie
d.Benoeming kascommissie 2017 - 2018
e.Vaststellen jaarrekening Almeerse Hockeyclub en verlenen van decharge aan het bestuur
5.Actieplan 2017 -2018
6.Bestuurssamenstelling
a. Voorstel tot benoeming van Taco Louwsma als penningmeester
b. Portefeuilleverdeling bestuursleden
7.Bestuursmededelingen
8.Rondvraag
9.Sluiting

De vergaderstukken - waaronder de concept jaarrekening - worden uiterlijk 5 december 2017 op de website van de Almeerse gepubliceerd en (na te zijn ingelogd) terug te vinden onder "Club / Documenten / ALV”.

Alleen leden van tenminste 16 jaar hebben stemrecht. Volgens het Huishoudelijk Reglement hebben ouders / verzorgers van kandidaat-leden (jonger dan 16 jaar) adviesrecht.  We hopen dat u van dit recht gebruik zult maken.

Uw aanwezigheid wordt zeer aanbevolen en op prijs gesteld.

Met vriendelijke groet,

Joris Geerdes
Secretaris
Almeerse Hockey Club 

 

Gerelateerde nieuwsberichten

Internationals in het Zonnetje

Contact

Adres
Tuinkruidenpad 4,
Sportpark KleinBrandt,
1312JW Almere
036 533 0031
[email protected]

Postadres
Postbus 1055,
1300BB Almere

Bank gegevens
IBAN : NL36 ABNA 0459563408
BIC : ABNANL2A

Bank contributie
IBAN: NL75 ABNA 0576472247
BIC: ABNANL2A