header foto header foto header foto header foto header foto
 
Nieuws

Veilig Sportklimaat binnen de Almeerse

19-10-2022

Mededeling

Preventie en integriteitsbeleid KNHB 

Om te voldoen aan de ( gewijzigde ) wettelijke voorschriften en beleid KNHB is door de Almeerse in de afgelopen periode een nieuw preventie-en integriteitsbeleid ontwikkeld en recent door het bestuur vastgesteld.

Het preventie- en integriteitsbeleid heeft als doel om heldere en duidelijke (gedrags-)afspraken vast te leggen. Door dit beleid actief uit te dragen en na te leven, realiseren we een veilig sportklimaat voor iedereen.

In verband met de leesbaarheid en overzichtelijkheid heeft de Almeerse Hockeyclub ervoor gekozen om het preventie- en integriteitsbeleid te laten bestaan uit viertal beleidsonderdelen die onderling met elkaar verbonden zijn. Deze beleidsonderdelen zijn de volgende:

• De Gedragscode

• Het Beleid Grensoverschrijdend gedrag

• De Regeling Vertrouwenspersoon (VP)

• Het Aannamebeleid

De betrokken documenten zijn vanaf nu te vinden achter de login bij onderdeel : algemeen

Voor vragen : [email protected]

Almere, 19 10 2022

Voor algemene informatie zie :

https://www.knhb.nl/kenniscentrum/verenigingsondersteuning/veilige-sportomgeving