header foto header foto header foto header foto header foto
 
Financieel

De meest gestelde vragen over de restitutie van de vrijwilligersborg

Nieuws afbeelding 31-5-2016

Aan het einde van het seizoen vragen veel leden zich af hoe het ook weer zit met de restitutie van de vrijwilligersborg die ze aan het begin van het seizoen hebben betaald.

Voor de duidelijkheid zetten we hieronder de meest gestelde vragen nog even op een rij.

 

1. Hoeveel bedraagt de vrijwilligersborg?

De borg bedraagt € 40 en wordt tegelijkertijd met de eerste termijn van de contributie geïncasseerd.

 

2.Hoe kan ik de borg terugverdienen?

Je kunt de borg op meerdere manieren terugverdienen:

1e) door minimaal 2 vrijwilligersdiensten van 4 uur te vervullen. Dit kan zijn achter de bar, bij de wedstrijdtafel of te helpen tijdens evenementen

2e) door training te geven en/ of een team te coachen, dan wel begeleider of manager te zijn van een team

3e) door gedurende het seizoen lid te zijn van het bestuur of een vaste commissie binnen de club.

4e) door als scheidsrechter bij elftallen (extra) wedstrijden te fluiten. Elk lid van 16 jaar of ouder is verplicht om minimaal 4 veldwedstrijden te fluiten. Fluit je meer wedstrijden of ben je zelf geen spelend lid dan wordt jouw optreden als scheidsrechter beloond met extra vrijwilligersdiensten. Per 3 wedstrijden bovenop het eventueel verplichte minimale aantal verdien je 1 vrijwilligersdienst terug. Per 6 (extra) gefloten wedstrijden ontvang je dus voor jezelf of een gezinslid de borg terug

 

3.Krijg ik de borg automatisch teruggestort?

Heb je minimaal 2 reguliere vrijwilligersdiensten (bar, wedstrijdtafel, evenementen) gedaan, dan wordt de borg automatisch teruggestort voor het lid waarop deze diensten zijn geregistreerd. Zorg dus dat je de juiste lidnummers gebruikt bij het inplannen van de diensten.

Voldoe je aan de hierboven onder punt 2 of 3 beschreven voorwaarden, dan ontvang je rond 1 juni een email met het verzoek een registratieformulier in te vullen waarop je het lidnummer (of bij meerdere functies de lidnummers) van jezelf en/of gezinsleden waarvoor je de borg wilt terugontvangen kunt doorgeven.

Voor leden die (extra) fluitbeurten hebben gedaan geeft de scheidsrechterscommissie door wie er extra vrijwilligersdiensten verdiend hebben. Deze nemen wij dan mee met de restitutie van de borgen.

4.Tellen vrijwilligerstaken van de zaal ook mee voor de restitutie van de borg?

Nee. De vrijwilligersborg is gekoppeld aan het reguliere lidmaatschap van het veld. Voor deelname aan de zaal geldt dat hiervoor extra vrijwilligersdiensten (zoals extra coaches, zaaldiensten, fluiten van zaalblokken etc.) nodig zijn om de zaalcompetitie draaiende te houden. Hiervoor wordt niet een aparte borg in rekening gebracht, maar dit wordt wel vooraf als voorwaarde voor deelname aan de zaal gesteld.

5.Als ik scheidsrechter ben bij de jongste jeugd, tellen deze wedstrijden dan mee voor de extra fluitbeurten om mijn borg terug te verdienen?

Nee. Bij de jongste jeugd spreken we niet van scheidsrechters. De begeleiders van het team worden geacht de jongste teams te begeleiden op het veld. Meestal is een van de begeleiders degene die op het veld de wedstrijd "fluit” en de andere de "coach”. Alleen degenen die officieel als begeleider aan het team zijn gekoppeld (en als zodanig in de ledenadministratie staan) ontvangen hun borg terug. Incidentele invallers of enthousiaste ouders die het leuk vinden om de begeleiders te assisteren met "fluiten” ontvangen hiervoor geen vrijwilligersborg terug. Alleen fluitbeurten van (oefen)wedstrijden bij elftallen worden door de scheidsrechtercommissie geregistreerd.

6.Wanneer krijg ik de borg terug gestort?

Heb je voldaan aan de voorwaarden voor restitutie (en bij voorwaarde 2 en 3 het registratieformulier voor restitutie uiterlijk 30 juni 2016 ingevuld) dan ontvang je eind juli de borg terug. Deze wordt teruggestort op hetzelfde bankrekeningnummer dat wordt gebruikt voor de incasso van de contributie van het lid waarvoor de borg wordt terug gestort.


Waar kan ik terecht als mijn vraag over de vrijwilligersborg er niet bij staat?

Staat jouw vraag hier niet bij, stuur dan een mail naar[email protected].

Reacties


Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws